היי, כייף שבאתם, אנחנו כאן כדי שתרגישו יופי
היי, כייף שבאתם, אנחנו כאן כדי שתרגישו יופי

מדיניות אחריות

מה מכסה האחריות?

בהתאם ובכפוף להגדרות ולתנאים בתעודת האחריות המסופקת עם המכשיר אותו רכשת (להלן: "תעודת האחריות"), חברת הום סקינוביישנס בע"מ מתחייבת כי תתקן או תחליף את המכשיר שאליו צמודה תעודת האחריות, במידה וניכרים במכשיר פגמים מהותיים בתקופת האחריות בגוף המכשיר או בפעולתו, אשר נגרמו על ידי הום סקינוביישנס בע"מ (להלן: "הום סקינוביישנס").

מי זכאי לקבלת אחריות מכח תעודת האחריות?

רק הרוכש המקורי של המכשיר, אשר רכש/ה את המכשיר בישראל, זכאי/ת לקבלת האחריות המפורטת בתעודת האחריות. חברת הום סקינוביישנס עשויה לדרוש ממך להוכיח את היותך הרוכש/ת המקורי/ת של המכשיר ואת תאריך הרכישה באמצעות הצגה של הקבלה או החשבונית המקורית על רכישת המכשיר עליהן מצוין תאריך רכישת המכשיר.

המכשיר מיועד לשימוש פרטי ואישי ואיננו מיועד לשימוש בעסק או משלח יד.

 

מהו משך תקופת הכיסוי של תעודת האחריות?

האחריות מכסה פניות לתיקון המתקבלות אצל הום סקינוביישנס בתוך שנה אחת (1) מיום הקנייה המקורי של המכשיר. פניות לתיקון שתוגשנה לאחר שנה אחת (1) מתאריך הרכישה אינן מכוסות במסגרת תעודת האחריות. על פניות לתיקון הנוגעות למכשיר שתוקן או הוחלף להגיע אל הום סקינוביישנס לפי המאוחר מבין (א) שנה אחת (1) מיום שרכשת את המכשיר המקורי, או (ב) תשעים (90) ימים מהתאריך בו הום סקינוביישנס החזירה אליך את המכשיר המתוקן או המוחלף.

אם על מדבקת האחריות אשר הודבקה על המכשיר שברשותך, כתובה תקופת אחריות ארוכה מזו המצוינת לעיל, הום סקינוביישנס תכבד את האמור במדבקה והמכשיר יתוקן או יוחלף במסגרת האחריות עד לפקיעת תקופה זו.

איך מקבלים שירות לאחריות?

על מנת לקבל שירות לאחריות, יש להיכנס אל עמוד צור קשר באתר www.silkn.co.il או להתקשר לשירות הלקוחות הטלפוני במספר: 1-700-700-309 לקבלת סיוע. בסיוע שירות הלקוחות תתבקש/י למלא טופס החזרת מוצר (הכולל, בין היתר, את פירוט מהות התקלה, טיבה, הנסיבות בהן נגרמה, מהות התיקון ו/או השירות המבוקש וכן כל פרט אחר שייראה להום סקינוביישנס כנדרש) ותקבל/י מספר פניה. שירות לקוחות יתאם איתך הגעת שליח אשר ייקח את המכשיר לתיקון. יש לצרף למכשיר את טופס החזרת המכשיר ואת הקבלה בגין הרכישה. לאחר תיקון המכשיר, יתאמו עימך את החזרת המכשיר ע"י שליח. אם את/ה מעדיפ/ה לגשת לתחנת איסוף, שירות לקוחות ימסור לך את הכתובת הקרובה למקום מגוריך. עלות האיסוף וההחזרה של מכשירים באחריות תשולם ע"י הום סקינוביישנס. במקרה של תקלה אשר אינה מכוסה על ידי האחריות מכל סיבה, הום סקינוביישנס תוכל לגבות ממך את עלות המשלוח, וכן את עלות התיקון, אם אישרת לתקן את המכשיר על חשבונך.

 

מה אינו מכוסה על ידי תעודת האחריות?

האחריות אינה מכסה נזק כתוצאה מתאונה, שימוש לא נכון (כולל שימוש שלא כמתואר בהנחיות למשתמש הנלוות למכשיר), שימוש לקוי, חוסר טיפול סביר, שימוש שאינו רגיל וסביר, הוספת חלקים שלא סופקו יחד עם המכשיר, אבדן של חלקים, שימוש בחלפים בלתי מאושרים, קלקול שנגרם בזדון או ברשלנות, נזקי מים, תנאים קיצוניים, כגון חום או קור, או חשיפת המכשיר לכל זרם חשמל שונה מן המצוין*, או בכל מקרה שבו הנזק או הקלקול במכשיר נגרמו עקב סיבות שאין להום סקינוביישנס שליטה עליהם ו/או שאינן קשורות עם טיב המכשיר ואיכותו, לרבות עקב כוח עליון. האחריות בטלה באם המכשיר טופל אצל כל מי שאינו מאושר על ידי הום סקינוביישנס, ו הום סקינוביישנס לא תהיה אחראית בגין כל נזק שהוא תוצאה של תיקון או ניסיון תיקון או פתיחה או בדיקה של המכשיר שנעשו ע"י כל מי שאינו מאושר ע"י הום סקינוביישנס. האחריות אינה כוללת החלפת חלקים מתכלים אשר נעשה בהם שימוש וכן אחריות לפגמים קוסמטיים שאינם פוגעים בתפקוד המכשיר, כגון: צבע, פלסטיק וכדומה, אשר קרו במהלך בליה טבעית על-ידי שימוש שוטף במכשיר.

מגבלות

האחריות הניתנת במסמך המצורף למכשיר שרכשת היא האחריות הקובעת והיא מחליפה כל אחריות אחרת כולל האחריות המשתמעת למכירה ולהתאמה למטרת השימוש. אחריות זו היא היחידה והבלעדית לכל סוג של פגם במכשיר. בשום מקרה הום סקינוביישנס לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, מיוחד, עונשי, לדוגמא או מתמשך. במסגרת זו, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הום סקינוביישנס איננה אחראית על נזקים מאבדן שימוש או חיוב עבור ציוד חלופי, ללא תלות בעילה החוקית עליה מתבססת הדרישה, גם במקרים בהם הום סקינוביישנס יודעה בדבר האפשרות לנזקים כאלה. באם הגבלת האחריות הנקובה לעיל תדחה על ידי בית משפט מוסמך, והום סקינוביישנס תחויב בפיצוי העולה על האמור בכתב האחריות המצורף למכשיר, לא תעלה חבותה של הום סקינוביישנס על מחירו של מכשיר בודד כפי שהיה ביום הרכישה שבגינה נתבעה.

חלה עליך האחריות בכל סיכון וחבות עבור אבדן, נזק או חבלה לך ולרכושך ולאחרים ולרכושם הנובעים משימוש, אי שימוש או אי יכולת להשתמש במכשיר, פרט למקרה אשר נגרם ישירות כתוצאה מרשלנות של הום סקינוביישנס ופרט לחבות על פי דין שאין להתנות עליה.

* יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש, האחזקה והבטיחות המצורפות לכל מכשיר, הוראות אלו הן חלק בלתי נפרד מכתב האחריות המצורף למכשיר.

 

נגישות

אנחנו פה בשבילכם!

אם אתם צריכים יעוץ, ליווי, תמיכה,
או מחפשים את המתנה הנכונה –
אנחנו כאן כדי לעזור.

שירות לקוחות:
1-700-700-309
ראשון – חמישי
08:00-17:00

[email protected]