Back to Top

צמיחת שערה הפוכה

צמיחת שערה הפוכה מתרחשת כאשר השערה נשברת או נחתכת קרוב מאד לגובה העור, ואז ממשיכה לצמוח אל בין שכבות העור במקום לצמוח כלפי חוץ. התופעה מוכרת גם בכינויים -  שיער חודרני, שערה חודרנית ושערה הפוכה. צמיחת שערה הפוכה מתרחשת בשל אחד ממספר גורמים או כמה מהם:

גילוח יומיומי עם סכין גילוח פשוט, בעיקר אם הוא בעל שני להבים. סכין כזה דורש הפעלת לחץ גדול יותר על העור בזמן הגילוח, מה שעלול להצמיד את שארית השערה פנימה, לגרום לה לצמוח אל מתחת לעור ולהסתלסל סביב עצמה.

טיפול הסרת שיער לא מקצועי או מיומן עלול גם הוא לגרום להתרחשות התופעה. בעיקר אם המריטה נעשית שלא כנגד כיוון הצמיחה של השיער או בדרך השוברת או קורעת את השיער ולא מורטת אותו. שיער קרוע או שבור דומה לשיער מגולח - הוא עבה יותר ועלול להיות חזק מספיק כדי לצמוח פנימה.

גורם נוסף הוא גורם מכאני - שפשוף בגדים על העור, במיוחד באזורי גוף פנימיים או כשלובשים בגדים צמודים. השערה אינה יכולה לצמוח החוצה וגם אם היא מצליחה לצאת, השפשוף מפריעה לה, לעיתים שובר אותה ושוב נוצרת צמיחת שערה הפוכה.

הסיבה המוכרת האחרונה היא עור יבש ועבה שאינו מאפשר לשערה לצאת ולכן היא הופכת את כיוון הצמיחה וצומחת פנימה.

בכל אחד מהמקרים האלה צמיחת שיער מתחת לעור יוצרת ניפוח של העור ואפשרות להצטברות דלקת. במקרה כזה, יש לגשת לרופא לקבלת טיפול מתאים ואין להזניח.

מכשיר להסרת שיער

 

צמיחת שערה הפוכה - כיצד ניתן להסיר ומה הם אפשרויות הטיפול המומלצות

משתמשים באחת השיטות החדשניות להסרת שיער לטווח ארוך המבוססות על שימור באנרגיית אור:

טכנולוגיית IPL (לייזר) המשמידה את שורש השערה ללא צורך במגע ישיר עם השורש. שיטה זו מביאה לתוצאות ארוכות טווח, אך היא מבוצעת במכונים על ידי מטפלים מקצועיים ומוגבלת במספר הטיפולים.

טכנולוגיית HPL™ של Silk'n הנמצאת בכל מכשיר להסרת שיער ביתי. המכשיר משחרר הבזקי אור פוגעים בשורשי השערות, גם כאן, בלי צורך לגעת פיזית בשורש. גם שיטה זו מספקת תוצאות לטווח ארוך, אך הטיפול נעשה בבית, בנוחות, בזמן הפנוי, בבטיחות ובעשירית העלות מעלות טיפולים במכון. הטיפול בעזרת מכשיר להסרת שיער ביתי אינו מוגבל במספר הטיפולים ומביא לתוצאות הטובות ביותר.

בחרי לעצמך את השיטה להסרת שיער המתאימה והנוחה לך שתעזור לך לשמור על עור מטופח ונקי, ללא צמיחת שיער מתחת לעור. 

קנו עכשיו

צמיחת שערה הפוכה

צמיחת שערה הפוכה מתרחשת כאשר השערה נשברת או נחתכת קרוב מאד לגובה העור, ואז ממשיכה לצמוח אל בין שכבות העור במקום לצמוח כלפי חוץ. התופעה מוכרת גם בכינויים -  שיער חודרני, שערה חודרנית ושערה הפוכה. צמיחת שערה הפוכה מתרחשת בשל אחד ממספר גורמים או כמה מהם:

גילוח יומיומי עם סכין גילוח פשוט, בעיקר אם הוא בעל שני להבים. סכין כזה דורש הפעלת לחץ גדול יותר על העור בזמן הגילוח, מה שעלול להצמיד את שארית השערה פנימה, לגרום לה לצמוח אל מתחת לעור ולהסתלסל סביב עצמה.

טיפול הסרת שיער לא מקצועי או מיומן עלול גם הוא לגרום להתרחשות התופעה. בעיקר אם המריטה נעשית שלא כנגד כיוון הצמיחה של השיער או בדרך השוברת או קורעת את השיער ולא מורטת אותו. שיער קרוע או שבור דומה לשיער מגולח - הוא עבה יותר ועלול להיות חזק מספיק כדי לצמוח פנימה.

גורם נוסף הוא גורם מכאני - שפשוף בגדים על העור, במיוחד באזורי גוף פנימיים או כשלובשים בגדים צמודים. השערה אינה יכולה לצמוח החוצה וגם אם היא מצליחה לצאת, השפשוף מפריעה לה, לעיתים שובר אותה ושוב נוצרת צמיחת שערה הפוכה.

הסיבה המוכרת האחרונה היא עור יבש ועבה שאינו מאפשר לשערה לצאת ולכן היא הופכת את כיוון הצמיחה וצומחת פנימה.

בכל אחד מהמקרים האלה צמיחת שיער מתחת לעור יוצרת ניפוח של העור ואפשרות להצטברות דלקת. במקרה כזה, יש לגשת לרופא לקבלת טיפול מתאים ואין להזניח.

מכשיר להסרת שיער

 

צמיחת שערה הפוכה - כיצד ניתן להסיר ומה הם אפשרויות הטיפול המומלצות

משתמשים באחת השיטות החדשניות להסרת שיער לטווח ארוך המבוססות על שימור באנרגיית אור:

טכנולוגיית IPL (לייזר) המשמידה את שורש השערה ללא צורך במגע ישיר עם השורש. שיטה זו מביאה לתוצאות ארוכות טווח, אך היא מבוצעת במכונים על ידי מטפלים מקצועיים ומוגבלת במספר הטיפולים.

טכנולוגיית HPL™ של Silk'n הנמצאת בכל מכשיר להסרת שיער ביתי. המכשיר משחרר הבזקי אור פוגעים בשורשי השערות, גם כאן, בלי צורך לגעת פיזית בשורש. גם שיטה זו מספקת תוצאות לטווח ארוך, אך הטיפול נעשה בבית, בנוחות, בזמן הפנוי, בבטיחות ובעשירית העלות מעלות טיפולים במכון. הטיפול בעזרת מכשיר להסרת שיער ביתי אינו מוגבל במספר הטיפולים ומביא לתוצאות הטובות ביותר.

בחרי לעצמך את השיטה להסרת שיער המתאימה והנוחה לך שתעזור לך לשמור על עור מטופח ונקי, ללא צמיחת שיער מתחת לעור. 

קנו עכשיו
איפה אפשר למצוא אותנו?