Back to Top

הפחתת שיער לצמיתות - קל, פשוט ונוח

הפחתת שיער לצמיתות בבית באמצעות מכשיר Silk'n™ המפעיל טכנולוגיית HPL™ 

מכשירי Silk'n נוסו בהצלחה בניסויים קליניים במסגרת מחקר שבדק את יעילותם ובטיחותם. עשרים נסייניות השתמשו במכשיר למטרה המוצהרת - הפחתת שיער לצמיתות בבית.

פרוטוקול הטיפול כלל סדרות של שלושה טיפולים במרווחים של שבועיים כשהמעקב אחר התוצאות נערך שלושה חודשים לאחר הטיפול האחרון. התוצאות הראו ממוצע של 60% הפחתה בכמות השיער שנבדק בטיפולי התחזוקה. ניתן לסכם ולומר כי הפחתת שיער לצמיתות בבית באמצעות מכשירי Silk'n הוכחה כיעילה ובטוחה.

מכשיר להסרת שיער ביתי

הסרת שיער ביתית היא אפשרות שנשים רבות קיוו לזכות בה עוד מימי טיפולי הלייזר וה IPL המוקדמים. המשאלה העמוקה הייתה מאז ומתמיד - הסרת שיער לא רצוי מאזורים חשופים של הגוף. ההסרה באמצעות אנרגיית אור הפכה פרוצדורה פופולארית במהירות. עם זאת, בשל העלות הגבוהה של המכשירים וגודלם, נערכה הפרוצדורה, עד לא מזמן, רק במכונים ובהשגחה רפואית.

סדרת המכשירים החדשה של Silk'n - מכשירים קטנים, בעלות נמוכה בהרבה, בטוחים לשימוש ביתי, מחוללת את המהפכה הבאה - מכשיר להסרת שיער ביתי מקצועי. עכשיו יכולים נשים וגברים לטפל בעצמם בבית ובפרטיות.

  • כמו המכשירים הגדולים והמקצועיים, מכשירי Silk'n מבוססים על טיפול הסרת שיער באמצעות אנרגיית אור.
  • האור מחמם את זקיקי השיער ונספג בעור באופן סלקטיבי בשל שימוש באפקט אקוסטי מיוחד. האתגר הגדול בשימוש באנרגיית אור הוא העברה של כמות האנרגיה הנכונה לשורש השערה כדי להשמיד אותו, בלי לפגוע ברקמות שמסביב.
  • מכשירי Silk'n עברו אופטימיזציה וכוונון מדויק של פרמטרים אנרגטיים לטובת בטיחות ויעילות הטיפול. הפחתת שיער לצמיתות בבית אפשרית כיום לנשים וגברים כאחד.

 

מטרות המחקר

המחקר הקליני נערך למטרת הערכת המתודה החדשה להפחתת שיער לצמיתות בבית. מתודת המחקר כללה טיפול-עצמי בבית, באמצעות מכשיר Silk'n.

מתודות ומטופלות

עשרים נשים בעלות גווני עור מסוג 1 עד 4 על סקאלת פיצפטריק וצבעי שיער משתנים נבחרו להשתתף במחקר. טבלה 1 מראה את חלוקת המשתתפות על פי גוון העור. גילן נע בין 18 ל 56 שנים.

Skin Type

   Number of patients

1

5

2

6

3

4

4

5

 

Site

   Number of patients

Underarm  

9

Bikini Line  

9

Arms   

5

Legs  

11

 

הנשים שהשתתפו נבחרו גם על-פי מידות גוף מגוונות כפי שניתן לראות בטבלה 2. טיפול בפנים לא נכלל במחקר.

שימו לב לכך שכמה משתתפות טיפלו ביותר מאזור גוף אחד. כל המשתתפות מסרו הסכמתן להשתתף במחקר קליני, חלקי הגוף שנבחרו לטיפול זוהו וצולמו. נקבעה מידה התחלתית לספירת שיער ידנית. אזורי הטיפול גולחו לפני הטיפול. המשתתפות לקחו לביתן מכשירי Silk'n והשתמשו בהם לטיפולי הסרת שיער בבית.

 

מכשיר להסרת שיער

 

פרוטוקול טיפול ותוצאות

התגובה המיידית לטיפול באמצעות  מכשיר הפחתת שיער לצמיתות בבית הייתה אדמומית קלה של העור שנמשכה מספר דקות אצל 30% מהמטופלות.

תוצאות

הנסייניות שהשתתפו במחקר נבדקו שלושה חודשים לאחר תום הטיפול האחרון. כדי להבין את יעילות הטיפול נערכו בדיקה קלינית וספירת שיער. מידת ההסרה חושבה כיחס בין הממוצע שנקבע לפני הטיפול לערך שהושג בעקבות שלושה חודשי טיפול לפי הפרוטוקול. הפחתת שיער נצפתה אצל כל המשתתפות. מידת ההסרה הגבוהה ביותר נצפתה שבועיים לאחר הטיפול האחרון. אלה הם ממוצעי ההסרה בעקבות שימוש במכשיר להסרת שיער ביתי של Silk'n:

בתי שחי            64%

קו ביקיני            56%

זרועות              70%

רגליים              65%

דיון וסיכום

המחקר הקליני הראה שכל המשתתפות קיבלו תוצאות טובות בהפחתת שיער, בערכים ממוצעים הנעים בטווח שבין 50-70%. תוצאות אלה להסרת שיער ביתי עומדות מצוין בהשוואה לתוצאות טיפול באמצעות מערכות מקצועיות ומטפלים שהוסמכו לכך.

מתודולוגיית Silk'n להסרת שיער מבוססת על פוטואפילציה והטיפול מראה תוצאות קליניות טובות, יעילות ובטוחות. בנוסף הראה המחקר, כי אפילו למכשירים הקטנים והניידים של Silk'n, יש עצמת הבזק חזקה מספיק לחולל את התוצאות הרצויות.

המשתתפות דיווחו על טיפולים נעדרי כאב. היעילות, היעדר תופעות לוואי וקלות חווית השימוש שנצפו במחקר מוכיחים כי ניתן להשתמש במכשירי Silk'n להסרת שיער ביתית.

קנו עכשיו

הפחתת שיער לצמיתות - קל, פשוט ונוח

הפחתת שיער לצמיתות בבית באמצעות מכשיר Silk'n™ המפעיל טכנולוגיית HPL™ 

מכשירי Silk'n נוסו בהצלחה בניסויים קליניים במסגרת מחקר שבדק את יעילותם ובטיחותם. עשרים נסייניות השתמשו במכשיר למטרה המוצהרת - הפחתת שיער לצמיתות בבית.

פרוטוקול הטיפול כלל סדרות של שלושה טיפולים במרווחים של שבועיים כשהמעקב אחר התוצאות נערך שלושה חודשים לאחר הטיפול האחרון. התוצאות הראו ממוצע של 60% הפחתה בכמות השיער שנבדק בטיפולי התחזוקה. ניתן לסכם ולומר כי הפחתת שיער לצמיתות בבית באמצעות מכשירי Silk'n הוכחה כיעילה ובטוחה.

מכשיר להסרת שיער ביתי

הסרת שיער ביתית היא אפשרות שנשים רבות קיוו לזכות בה עוד מימי טיפולי הלייזר וה IPL המוקדמים. המשאלה העמוקה הייתה מאז ומתמיד - הסרת שיער לא רצוי מאזורים חשופים של הגוף. ההסרה באמצעות אנרגיית אור הפכה פרוצדורה פופולארית במהירות. עם זאת, בשל העלות הגבוהה של המכשירים וגודלם, נערכה הפרוצדורה, עד לא מזמן, רק במכונים ובהשגחה רפואית.

סדרת המכשירים החדשה של Silk'n - מכשירים קטנים, בעלות נמוכה בהרבה, בטוחים לשימוש ביתי, מחוללת את המהפכה הבאה - מכשיר להסרת שיער ביתי מקצועי. עכשיו יכולים נשים וגברים לטפל בעצמם בבית ובפרטיות.

  • כמו המכשירים הגדולים והמקצועיים, מכשירי Silk'n מבוססים על טיפול הסרת שיער באמצעות אנרגיית אור.
  • האור מחמם את זקיקי השיער ונספג בעור באופן סלקטיבי בשל שימוש באפקט אקוסטי מיוחד. האתגר הגדול בשימוש באנרגיית אור הוא העברה של כמות האנרגיה הנכונה לשורש השערה כדי להשמיד אותו, בלי לפגוע ברקמות שמסביב.
  • מכשירי Silk'n עברו אופטימיזציה וכוונון מדויק של פרמטרים אנרגטיים לטובת בטיחות ויעילות הטיפול. הפחתת שיער לצמיתות בבית אפשרית כיום לנשים וגברים כאחד.

 

מטרות המחקר

המחקר הקליני נערך למטרת הערכת המתודה החדשה להפחתת שיער לצמיתות בבית. מתודת המחקר כללה טיפול-עצמי בבית, באמצעות מכשיר Silk'n.

מתודות ומטופלות

עשרים נשים בעלות גווני עור מסוג 1 עד 4 על סקאלת פיצפטריק וצבעי שיער משתנים נבחרו להשתתף במחקר. טבלה 1 מראה את חלוקת המשתתפות על פי גוון העור. גילן נע בין 18 ל 56 שנים.

Skin Type

   Number of patients

1

5

2

6

3

4

4

5

 

Site

   Number of patients

Underarm  

9

Bikini Line  

9

Arms   

5

Legs  

11

 

הנשים שהשתתפו נבחרו גם על-פי מידות גוף מגוונות כפי שניתן לראות בטבלה 2. טיפול בפנים לא נכלל במחקר.

שימו לב לכך שכמה משתתפות טיפלו ביותר מאזור גוף אחד. כל המשתתפות מסרו הסכמתן להשתתף במחקר קליני, חלקי הגוף שנבחרו לטיפול זוהו וצולמו. נקבעה מידה התחלתית לספירת שיער ידנית. אזורי הטיפול גולחו לפני הטיפול. המשתתפות לקחו לביתן מכשירי Silk'n והשתמשו בהם לטיפולי הסרת שיער בבית.

 

מכשיר להסרת שיער

 

פרוטוקול טיפול ותוצאות

התגובה המיידית לטיפול באמצעות  מכשיר הפחתת שיער לצמיתות בבית הייתה אדמומית קלה של העור שנמשכה מספר דקות אצל 30% מהמטופלות.

תוצאות

הנסייניות שהשתתפו במחקר נבדקו שלושה חודשים לאחר תום הטיפול האחרון. כדי להבין את יעילות הטיפול נערכו בדיקה קלינית וספירת שיער. מידת ההסרה חושבה כיחס בין הממוצע שנקבע לפני הטיפול לערך שהושג בעקבות שלושה חודשי טיפול לפי הפרוטוקול. הפחתת שיער נצפתה אצל כל המשתתפות. מידת ההסרה הגבוהה ביותר נצפתה שבועיים לאחר הטיפול האחרון. אלה הם ממוצעי ההסרה בעקבות שימוש במכשיר להסרת שיער ביתי של Silk'n:

בתי שחי            64%

קו ביקיני            56%

זרועות              70%

רגליים              65%

דיון וסיכום

המחקר הקליני הראה שכל המשתתפות קיבלו תוצאות טובות בהפחתת שיער, בערכים ממוצעים הנעים בטווח שבין 50-70%. תוצאות אלה להסרת שיער ביתי עומדות מצוין בהשוואה לתוצאות טיפול באמצעות מערכות מקצועיות ומטפלים שהוסמכו לכך.

מתודולוגיית Silk'n להסרת שיער מבוססת על פוטואפילציה והטיפול מראה תוצאות קליניות טובות, יעילות ובטוחות. בנוסף הראה המחקר, כי אפילו למכשירים הקטנים והניידים של Silk'n, יש עצמת הבזק חזקה מספיק לחולל את התוצאות הרצויות.

המשתתפות דיווחו על טיפולים נעדרי כאב. היעילות, היעדר תופעות לוואי וקלות חווית השימוש שנצפו במחקר מוכיחים כי ניתן להשתמש במכשירי Silk'n להסרת שיער ביתית.

קנו עכשיו
איפה אפשר למצוא אותנו?