Back to Top

השוואה בין הסרת שיער בלייזר ל HPL

הטכנולוגיות להסרת שיער השולטות כיום בשוק הן לייזר ו IPL. מדענים ומעצבים ב-Silkn פתחו טכנולוגיה חדשנית יותר המכונה HPL, המאפשרת לקבל את התועלות המוכחות של טכנולוגיית IPL, בבטיחות ויעילות גבוהה בסביבה ביתית. עם כמה שנים של תוצאות מוכחות אצל משתמשים רבים בעולם, HPL הופכת להיות הטכנולוגיה המובילה בשוק הסרת השיער הביתית. ל-Silkn מספר מכשירים להסרת שיער ביתי.

כל הטכנולוגיות - לייזר, IPL ו HPL משתמשות בקרן אור חזקה המסירה שיער לא רצוי על-ידי פוטותלמוליזה סלקטיבית. זוהי דרך סלקטיבית לפגוע בפיגמנט המצוי בזקיק השערה ללא פגיעה ברקמת העור הסובבת את הזקיקים ולהשמידו. כל הטכנולוגיות מתאימות לשימוש על ידי נשים וגברים.

יתרונות ה HPL בשימוש במכשיר להסרת שיער ביתי

בטיחות. טכנולוגיית HPL מספקת שתי רמות בטיחות: חיישן המזהה צבע עור למניעת אפשרות כוויה וחיישן מגע המאפשר למערכת לשחרר הבזקים רק במגע מלא בין המכשיר לשטח המטופל.

אורך גל. ספקטרום האור הרחב של HPL הופך את הטיפול למתאים במגוון צבעי שיער. טכנולוגיית לייזר לעומת זאת, מבוססת על אורך גל יחיד ומתאימה ביותר לגוון שיער מסוים. במכונים המטפלים בקביעות בלייזר, משתמשים בכמה סוגי קרן באורכי גל שונים המאפשרים טיפול במספר גדול יותר של מטופלים. מכשיר להסרת שיער ביתי עם טכנולוגיית HPL נותן לכם טווח גדול יותר של התאמה בלי צורך להחליף מנורות בעלות אורכי גל שונים, תוך שמירת יעילות הטיפול.

בנוסף, רמת האנרגיה ב HPL נמוכה - עם עצמת שיא גבוהה והשילוב מספק תוצאות מצוינות, ללא צורך בצינון העור באמצעות ג'ל - מה שנדרש בטיפולי לייזר.

פני שטח מנורה ומהירות טיפול. ל HPL פני שטח מנורה גדול בהרבה ומהירות חזרה גבוהה המאפשרת טיפול בשתי הרגליים תוך כ 25 דקות. מכשירי לייזר, שלהם פני שטח מנורה קטן בהרבה עם מהירות חזרה דומה, דורשים זמן טיפול גבוה בהשוואה לאותו אזור טיפול.

תחושת נוחות. מכשיר להסרת שיער ביתי בטכנולוגית HPL משתמש ברמת אנרגיה נמוכה ועצמת שיא גבוהה, המאפשרת הסרת שיער ללא תחושת חוסר נוחות או בתחושת חוסר נוחות קלה בלבד. מכשירי לייזר משתמשים באנרגיה גבוהה היכולה לגרום לרמות כאב גבוהות בהרבה.

מכשיר להסרת שיער ביתי בטכנולוגיית HPL היא טכנולוגיה המניבה תוצאות זהות לטיפול בלייזר, בבטיחות, מהירות ונוחות.

מכשיר להסרת שיער

 

קנו עכשיו

השוואה בין הסרת שיער בלייזר ל HPL

הטכנולוגיות להסרת שיער השולטות כיום בשוק הן לייזר ו IPL. מדענים ומעצבים ב-Silkn פתחו טכנולוגיה חדשנית יותר המכונה HPL, המאפשרת לקבל את התועלות המוכחות של טכנולוגיית IPL, בבטיחות ויעילות גבוהה בסביבה ביתית. עם כמה שנים של תוצאות מוכחות אצל משתמשים רבים בעולם, HPL הופכת להיות הטכנולוגיה המובילה בשוק הסרת השיער הביתית. ל-Silkn מספר מכשירים להסרת שיער ביתי.

כל הטכנולוגיות - לייזר, IPL ו HPL משתמשות בקרן אור חזקה המסירה שיער לא רצוי על-ידי פוטותלמוליזה סלקטיבית. זוהי דרך סלקטיבית לפגוע בפיגמנט המצוי בזקיק השערה ללא פגיעה ברקמת העור הסובבת את הזקיקים ולהשמידו. כל הטכנולוגיות מתאימות לשימוש על ידי נשים וגברים.

יתרונות ה HPL בשימוש במכשיר להסרת שיער ביתי

בטיחות. טכנולוגיית HPL מספקת שתי רמות בטיחות: חיישן המזהה צבע עור למניעת אפשרות כוויה וחיישן מגע המאפשר למערכת לשחרר הבזקים רק במגע מלא בין המכשיר לשטח המטופל.

אורך גל. ספקטרום האור הרחב של HPL הופך את הטיפול למתאים במגוון צבעי שיער. טכנולוגיית לייזר לעומת זאת, מבוססת על אורך גל יחיד ומתאימה ביותר לגוון שיער מסוים. במכונים המטפלים בקביעות בלייזר, משתמשים בכמה סוגי קרן באורכי גל שונים המאפשרים טיפול במספר גדול יותר של מטופלים. מכשיר להסרת שיער ביתי עם טכנולוגיית HPL נותן לכם טווח גדול יותר של התאמה בלי צורך להחליף מנורות בעלות אורכי גל שונים, תוך שמירת יעילות הטיפול.

בנוסף, רמת האנרגיה ב HPL נמוכה - עם עצמת שיא גבוהה והשילוב מספק תוצאות מצוינות, ללא צורך בצינון העור באמצעות ג'ל - מה שנדרש בטיפולי לייזר.

פני שטח מנורה ומהירות טיפול. ל HPL פני שטח מנורה גדול בהרבה ומהירות חזרה גבוהה המאפשרת טיפול בשתי הרגליים תוך כ 25 דקות. מכשירי לייזר, שלהם פני שטח מנורה קטן בהרבה עם מהירות חזרה דומה, דורשים זמן טיפול גבוה בהשוואה לאותו אזור טיפול.

תחושת נוחות. מכשיר להסרת שיער ביתי בטכנולוגית HPL משתמש ברמת אנרגיה נמוכה ועצמת שיא גבוהה, המאפשרת הסרת שיער ללא תחושת חוסר נוחות או בתחושת חוסר נוחות קלה בלבד. מכשירי לייזר משתמשים באנרגיה גבוהה היכולה לגרום לרמות כאב גבוהות בהרבה.

מכשיר להסרת שיער ביתי בטכנולוגיית HPL היא טכנולוגיה המניבה תוצאות זהות לטיפול בלייזר, בבטיחות, מהירות ונוחות.

מכשיר להסרת שיער

 

קנו עכשיו
איפה אפשר למצוא אותנו?